Transport kurcząt i odbiór jaj do wylęgu

Transport kurcząt i jaj do wylęgu jest usługą wymagającą praktyki i przystosowanego sprzętu. Dlatego proponujemy naszym klientom sprzęt dedykowany, specjalnie utworzony, co do którego wszyscy nasi kierowcy są przeszkoleni

AVILOG gwarantuje ci

 • Procedurę jakościową dzięki naszym wysoko wyszkolonym kierowcom, posiadającym CAPTAV (Certyfikat Umiejętności Zawodowych w zakresie Transportu Zwierząt Żywych) i gwarantującym klientowi właściwą koncentrację załadunku, zgodność z normami higieny i wentylacji, i zastosowanie odpowiedniego rodzaju jazdy. Nasi kierowcy czuwają również nad dobrym funkcjonowaniem całości powierzonego koniecznego sprzętu i o dobrostan przewożonych zwierząt.
 • Zupełnie bezpieczny transport z procedurami specjalnymi dla każdego klienta a mianowicie w trakcie dostępu do wylęgarni
 • Atmosferę zaufania dzięki cotygodniowym spotkaniom z managerem wyznaczonym do nadzorowania konkretnej sprawy i dzięki kwartalnym spotkaniom eksploatacyjnym.

Konkretne usługi na każdą potrzebę

 • Dostawy na całym terytorium Francji i za granicą
 • Procedura opracowana zgodnie ze specyfikacją klienta
 • Jedyny pracownik przypisany do danej dokumentacji
 • Zoptymalizowany planning objazdu omówiony z klientem w zależności od godzin wylęgu
 • Śledzenie towaru klienta w konkretnym czasie dzięki informatycznemu systemowi śledzenia w naszych pojazdach
 • Spersonalizowana statystyka danych

Nasze środki transportu

Nasz park maszynowy

 • Ciężarówki do przewozu
 • Ciągniki i naczepy

Nasze specjalistyczne wyposażenie

 • O.A.C: ciężarówki izotermiczne lub chłodnie
 • Kurczęta: ciężarówki ogrzewane/klimatyzowane
 • Przewóz reproduktorów: wyposażenie przystosowane do typu drobiu
 • Pojazdy zinformatyzowane

Skontaktuj się z :

Olivier ROUILLARD

Dyrektor Handlowy

02 51 66 01 13

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami | 02 51 66 59 27