Ochrona danych

GRUPA MOUSSET czeka na wszelkie państwa uwagi i sugestie.
Jesteśmy do państwa dyspozycji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 – WSTĘP

1-1

Ochrona osób fizycznych pod względem przetwarzania danych o charakterze osobistym jest prawem podstawowym. W tym celu, Regulamin Generalny o Ochronie Danych (RGPD) ma na celu przyczynić się do utworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Już zaangażowana w przestrzeganie prawa Grupa MOUSSET stanęła na wysokości regulaminu europejskiego i rozpoczęła proces dostosowania się do tych rozporządzeń, to zaangażowanie jest ważną sferą działalności Grupy, która zresztą oddelegowała pracownika do przestrzegania Ochrony Danych.

Czy to wobec swoich klientów, dostawców czy współpracowników, Grupa MOUSSET przestrzegazasad ogólnych regulujących wdrożenie przetwarzania danych.

1-2

W tym celu, oddelegowany pracownik do ochrony danych, wspomagany przez komitet zgodności czuwa nad przestrzeganiem tekstów i proponuje konieczne środki techniczne i organizacyjne do umocnienia polityki ochrony danych.

Grupa MOUSSET uaktualnia przepisowe dokumentacje (rejestr przetwarzań) jak również mechanizm gromadzenia i organizacji dokumentów dowodowych, które udostępnia władzom kontrolnym

1-3 – Odpowiedzialny za przetwarzanie

Grupa MOUSSET

RD 160 85140 Sainte Florence

Nr SIREN: 519 602 932

1-4 – Oddelegowany do przetwarzania danych

dataprotection@jetransporte.com

1-5 – Zarządzanie plikami cookie

Żaden plik cookie nie jest dołączany w czasie przebywania na stronie internetowej Grupy MOUSSET.

1-6

– Formularze kontaktowe są do dyspozycji na stronie internetowej. Te mechanizmy są przeznaczone do:

– zwykłego nawiązania kontaktu (patrz rozdział 2)

– zarządzania rekrutacją (patrz rozdział 3)

– działalności handlowej (patrz rozdział 4)

Osoby fizyczne, których dane są pozostawione, zapisane i zarządzane w związku z tym, mają prawo do wglądu i poprawki lub zastrzeżenia. Z takimi prośbami należy zwracać się do:

– Adres elektroniczny: dataprotection@jetransporte.com

– Adres pocztowy: Groupe Mousset – gestion des droits des personnes – RD 160 – 85140 SAINTE FLORENCE

1-7

Jeśli uważasz, że po kontakcie z nami twoje prawo do twoich danych nie jest przestrzegane, możesz wysłać skargę do CNIL pod następujący adres:

● Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés – Service des plaintes

3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07

2 – ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI ZWYKLYMI

2-1 – Cele przetwarzania – Waga danych

Przetwarzanie danych w celach późniejszego nawiązania kontaktu : odpowiedź na różne związane z działalnością pytania, z historią, z usytuowaniem Grupy MOUSSET.

2-2 – Adresaci

Dane są przetwarzane przez właściwy dział w celu udzielenia odpowiedzi na postawione Grupie MOUSSET pytania, wykorzystywane przez menagerów zawodu w Grupie. W żadnym wypadku nie są one przekazywane partnerom ani osobom postronnym.

2-3 – Czas przechowywania

Czas na udzielenie odpowiedzi lub ponowne przejrzenie podania.

2-4 – Bezpieczeństwo – nienaruszalność – dostępność

Grupa MOUSSET wdraża ogólną politykę bezpieczeństwa jak również środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych o charakterze osobowym i zapewnić ich nienaruszalność i dostępność.

2-5 – Informowanie osób / zarządzanie prawami

Patrz rozdziały 1-6 i 1-7

3 – ZARZĄDZANIE REKRUTACJĄ

3-1 – Cele przetwarzania – Waga danych

Zarządzanie danymi związanymi z kandydaturą, zagadnieniami związanymi ze stanowiskami do objęcia, naszym zawodami, placówkami, wymaganymi warunkami.

Gromadzenie danych ma na celu nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości.

3-2 – Adresaci

Dane są przetwarzane w dziale „ Rekrutacja” Grupy MOUSSET, wykorzystywane przez menagerów zawodu Grupy. W żadnym wypadku nie są one przekazywane partnerom ani osobom postronnym.

Informacja: w celu zarządzania swoimi ogłoszeniami i swoimi kandydaturami, Grupa MOUSSET stosuje aplikację TALEEZ

www.taleez.com

Boxmyjob – 425 rue Jean Rostand 31670 Labège – France

support@taleez.com

05 31 60 03 05

3-3 – Czas przechowywania

Czas dwóch lat od ostatniego kontaktu

3-4 – Bezpieczeństwo – nienaruszalność – dostępność

Grupa MOUSSET wdraża ogólną politykę bezpieczeństwa jak również środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych o charakterze osobowym i zapewnić ich nienaruszalność i dostępność

3-5 – Informowanie osób / zarządzanie prawami

Patrz rozdziały 1-6 i 1-7

4 – ZARZĄDZANIE RELACJAMI HANDLOWYMI

4 -1 – Celowość przetwarzania – Waga danych

Zarządzanie danymi związanymi z usługami przewozowymi – Odpowiedzi na prośbę o kosztorys.

4 -1 – Adresaci

Dane są przetwarzane przez dział „Handlowy” Grupy MOUSSET, wykorzystywane przez menagerów specjalności w Grupie. W żadnym wypadku nie są one przekazywane partnerom ani osobom postronnym.

4-3 – Czas przechowywania

Na czas zapewnienia zorganizowania zapotrzebowania, i jeśli jest taka potrzeba, na czas przekwalifikowania zapotrzebowania

4-4 – Bezpieczeństwo – nienaruszalność – dostępność

Grupa MOUSSET wdraża ogólną politykę bezpieczeństwa jak również środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych o charakterze osobowym i zapewnić ich nienaruszalność i dostępność

4-5 – Informowanie osób / zarządzanie prawami

Patrz rozdziały 1-6 i 1-7