Filie

Grupy MOUSSET

  • dział drobiu
  • dział mleczarstwa
  • dział przemysłowy
  • dział kontrolowanej temperatury

Jedność w różnorodności, taki jest motyw przewodni strategii Grupy MOUSSET. Przewóz zwany z „farmy drobiarskiej”, dostawa na plac budowy lub do domu sprzętów domowych, przewóz sprzętów rolniczych,… wspólnym mianownikiem wszystkich naszych działań jest dostarczanie, dzięki oszacowaniu, znajomości produktu ( czy będzie on żywy, delikatny, dostosowany, dużego formatu) i poczucie wielkiej powagi służby, szybkiej, zręcznej odpowiedzi na złożone problematyki naszych klientów. Tyle wyzwań które codziennie, mobilizują i pasjonują 1800 współpracowników Grupy MOUSSET we Francji i za granicą.

Producenci rolni

Wywodząca się z francuskiego Wielkiego Zachodu 55 lat temu, nasza rodzinna grupa rozwinęła wyjątkową umiejętność we Francji u „ producenta rolnego”, zespół działań począwszy od przewozu drobiu, odbioru mleka i wielorakich usług związanych z zarządzaniem, z higieną tych „produktów” delikatnych. Pod względem trudności w dotarciu, obsługi, identyfikowalności i bezpieczeństwa żywności, te działania są poddane wymogom absolutnym

Dostawa z obsługą

Od 2013 Grupa MOUSSET rozwija się aktywnie w przewozach przemysłowych opierając się na dostosowaniu i na wyjątkowości z wózkiem lub z żurawiem. Sercem naszej działalności jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań i ultra-przystosowanych do specyficznych wymagań naszych klientów

Przewozy przemysłowe

W 2019 Grupa MOUSSET rozwinęła nową strategię przy pomocy swojej filii RAUD i przewozami przemysłowymi. Jego usługi nie ograniczają się do przewozów a sięgają jeszcze dalej: możliwość składowania (objęcie odpowiedzialności za produkty, kontrole, przygotowania zamówień, dostawy) i zarządzania w zakresie przyjmowania i wysyłania towarów (cross-docking) dzięki specjalnie przystosowanemu parkowi maszynowemu (przenośne skrzynie) i wysoko wydajnemu specjalnie stworzonemu systemowi informatycznemu.

Przewozy w kontrolowanej temperaturze

W dziedzinie chłodnictwa, MOUSSSET nie aspiruje do roli specjalisty. Jego filia JETFREEZE specjalizuje się w dostawach miejskich, w dostosowanych temperaturach. Poza przewozami, firma ta zarządza na rzecz swoich klientów przygotowaniem zamówień, przepakowywaniem o składowaniem produktów przed ich dystrybucją.

Kierunek: międzynarodowy

Od przewozów zwierząt żywych do pasz, Grupa MOUSSET przekroczyła granicę francuską. Przedsiębiorstwo jest obecne w Polsce i na Ukrainie, poprzez filie lokalne AGILOG. Z drugiej strony Morza Śródziemnego, w Maroku, Grupa MOUSSET stworzyła, w 2011 filię TALM (Transports AVILOG LORALAIT MAROC) specjalizującą się w odbiorze mleka i MOUSSET MAROC, specjalizującą się w przewozach chłodniczych.