Informacje prawne

Prosimy zgłaszać wszystkie państwa uwagi i sugestie – Grupa MOUSSET jest do państwa dyspozycji

Zarządzanie redakcyjne

GRUPA MOUSSET

Dział Łączności
RD 160
85140 SAINTE FLORENC
Tel.: 02 51 66 01 13
Email: Kontakt
Nr Siret: 51960293200013
NIP: Fr 87 519 602 932
Wpisana w RCS dnia 21-01-2010 (La Rochee sur Yon – 85)
Kapitał zakładowy: 18 725 294,00 €

Tworzenie i koncepcja strony internetowej.

Wszystkie dane dotyczące tworzenia strony internetowej są dostępne pod poniższym linkiem:

John Doe & Fils : agence de communication à Nantes

Obowiązujące prawo

Niniejsze informacje prawne podlegaj wewnętrznemu prawu francuskiemu. Językiem informacji prawnych jest język francuski. W razie sporu jedynie sądy francuskie są kompetentne

Prawa i obowiązki użytkowników

Informacje zawarte na tej stronie są własnością Grupy MOUSSET.

Wszelkie kopiowanie części lub całości wymaga zgody Grupy MOUSSET. Użytkownicy są odpowiedzialni za sformułowane pytania jak również za interpretację i użycie wyników. Powinni oni czynić z tego użytek zgodny z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Komisji Krajowej ds. Informatyki i Wolności (CNIL) kiedy te dane mają charakter imienny.

W szczególności należy być świadomym, że informacje te mogą być wykorzystane jedynie w celach osobistych, że zrzuty ekranu dla odtworzenia lub wzbogacenia bazy danych są sprzeczne z prawem francuskim a więc zabronione, jak również użytek do celów handlowych lub reklamowych.

Linki

Umieszczenie linków hipertekstu przez osoby postronne na stronach lub dokumentach znajdujących się na tych stronach może stanowić naruszenie praw autorskich, akt pasożytniczy lub zniesławienie, i musi być przedmiotem zezwolenia Grupy MOUSSET o które można się ubiegać bezpośrednio u administratora strony.

Odpowiednie zezwolenie zostanie udzielone, jeśli jeżeli te linki nie naruszają interesów Grupy MOUSSET i jeśli gwarantują użytkownikowi możliwość identyfikacji pochodzenia Grupy MOUSSET na dokumencie, a mianowicie w przypadku linków głębokich hipertekstów, kadrowania czy wstawiania przez linki.

Tak samo, Grupa MOUSSET poprosiła pisemnie wszystkie oznaczone serwery o pozwolenie utworzenia linków na swojej stronie: informacje pozostają własnością tych serwerów i nie mogą angażować odpowiedzialności spółki w jakikolwiek sposób.

Ochrona danych

Każda informacja odnosząca się do ochrony danych osobowych znajduje się na dedykowanej stronie
Ochrona danych .

Użyczenia

Całość treści (zdjęcia, teksty, filmy, dźwięk) na tej stronie stanowi wyłączną własność Grupy MOUSSET i/lub jej partnerów i wynika z przepisów prawa francuskiego o prawach autorskich i własności intelektualnej. Wszystkie prawa do reprodukcji są zastrzeżone z włączeniem dokumentów do pobrania i obiektów ikonograficznych i fotograficznych.

Każde przeniesienie i/lub kopiowanie znacznej części na tej stronie jest zabronione bez uprzedniej zgody Grupy MOUSSET i stanowi wykroczenie w rozumieniu punktów L.335-2 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej.

Kodeks własności intelektualnej stanowi, że należy zacytować żródło informacji lub poprosić o zezwolenie autora obrazów. Działa on wyłącznie w ramach poszanowania praw autorskich. Jako wytwór umysłu, obrazy (czy nawet zrzuty ekranu) są chronione prawem autorskim (punkt L112-2-9 kodeksu własności intelektualnej.

Fakt kopiowania lub prezentowania, bez zezwolenia, obrazów, tekstów lub dokumentów podlega karze z tytułu kodeksu cywilnego i skazania na odszkodowanie, obliczone sprawa po sprawie. Zależy to od strat zarobku strony poszkodowanej, od poniesionej szkody wynikłej z ze zmiany sposobu, w jaki jest przedstawiona strona i z następstw wynikających z tego dla autora strony, ze sposobu, w jaki obraz był przedstawiony najpierw i tego, który mógł ewentualnie przysporzyć strat finansowych pomysłodawcy.

Użyczenia zdjęć i filmów:

  • Grupa MOUSSET
  • PIXMACHINE – Franck GALLEN
  • STARAIR DRONE – Hugo BONNET