Szkolenia

W Grupie MOUSSET zachęcamy nasze zespoły do kształcenia się w trakcie całego przebiegu ich drogi zawodowej.

Udostępniamy naszym klientom kierowców:

 • Wysoko wykwalifikowanych
 • Umiejących jak najlepiej reprezentować firmę klienta
 • Umiejących sprostać szerokiemu wachlarzowi usług
 • Zaangażowanych w grupie i z możliwością rozwoju zawodowego

W roku 2005 nasza grupa została „ oficjalnym usługodawcą szkoleń”. Ten certyfikat pozwala nam na samodzielne tworzenie obowiązkowych modułów szkoleniowych i opracowywanie naszych własnych metod pedagogicznych w kształceniu zawodowym.

OBOWIĄZKOWE NIEPRZERWANE SZKOLENIE

Co 5 lat nasi kierowcy aktualizują swoje umiejętności (regulamin zawodowy i bezpieczeństwa0) i ulepszają umiejętności praktyczne w trakcie ONS.

NASZE WEWNĘTRZNE SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

 • Szkolenie przejęcia stanowiska: każde zlecenie jest unikalne, a więc nasi kierowcy są szkoleni w technikach właściwych dla każdej działalności (u producenta, prowadzenie po wiejskich drogach, operowanie towarami, systemy podnośne itp.)
 • Przejęcie pojazdu: dla optymalnego bezpieczeństwa, ten moduł szkoleniowy jest obowiązkowy dla wszystkich rozpoczynających pracę kierowców, ale również przy zmianie pojazdu.
 • Szkolenia wewnętrzne prewencyjne.
 • Zarządzanie snem: dobra jakość snu wpływa na dobrą formę intelektualną i fizyczną. Zakłócenia snu mogą być obarczone konsekwencjami: brakiem koncentracji, utratą czujności. To szkolenie pomaga w rozpoznaniu symptomów zmęczenia i w przyjęciu codziennych właściwych środków zaradczych. Jest to bezpieczeństwo dla jakości pracy kierowców jak i dla nich samych.
 • Gesty i postawy: szkolenie przeznaczone do trwałego zachowania kapitału zdrowotnego i fizycznego kierowców. Uczą się oni właściwych ruchów przy wchodzeniu i schodzeniu lub w trakcie operowania towarem. Te przyzwyczajenia, nakierowane na maksymalne zmniejszenie dysfunkcji, umożliwiają prawdziwą jakość usługi.

Producent rolny

Obowiązkowe szkolenie w zakresie dobrostanu zwierząt jest przeprowadzane wewnątrz firmy przez certyfikowanych szkoleniowców i jest potwierdzone przez oddziały DDPP (Departamenalna Dyrekcja Ochrony Populacji ). Pod koniec tego modułu nasi kierowcy otrzymują CAPTAV (Certyfikat Umiejętności Zawodowych w zakresie Transportu Zwierząt Żywych)

To szkolenie umożliwia:

 • przestrzeganie gęstości załadunku
 • stosowanie sposobu prowadzenia pojazdu odpowiedniego dla przewożonych zwierząt
 • przestrzeganie norm higieny i wentylacji