Przed-się-biorcy

Czy chcesz pracować z zaufanym usługodawcą, który najlepiej będzie reprezentował twoją firmę?

W MOUSSET jesteśmy zdania, że osoby, które mogą najlepiej zrozumieć twoją problematykę to osoby, które ją codziennie spotykają. Dlatego więc, od 55 lat wdrażamy nasze zespoły w funkcjonowanie grupy.

Uważne wysłuchanie, przekazywanie informacji, porozumienie: dzięki naszym technikom managementu, ci terenowi profesjonaliści tworzą wspólnie rozwiązanie najbardziej przystosowane do potrzeb klienta. W 2013 ta strategia przybrała nazwę Przed-się-biorcy

Przed-się-biorcy – to management bez zarzutu

Przed-się-biorcy jest to narzędzie managementu uczestniczącego pozwalającego każdemu zostać autorem sukcesu w swojej agencji, w swojej firmie. Nasze cele:

  • Przyczynić się do polepszenia i rozwoju naszego przedsiębiorstwa, z i dla ludzi.
  • Uczestniczyć i proponować rozwiązania, inicjatywy oraz poprzez to być bardziej wydajnym w dziedzinie bezpieczeństwa, jakości i usług na rzecz naszych klientów.

Specjalne spotkania

Projekt Przed-się-biorcy opiera się na wdrożeniu kwartalnych spotkań ekipy z kierownikiem. Ten czas na rozmowę opiera się na trzech zasadach:

  • Informacji
  • Samo-ocenie
  • Wysuwaniu pomysłów
  • Uwypuklaniu doświadczeń i praktyki
  • Godzenie rozbieżności
  • Wypracowywanie inteligencji grupowej

Cel: regularne podważanie naszych kompetencji po to, aby dostarczać jakościowe usługi.

Z nami i na wszystkich poziomach Grupy MOUSSET można liczyć na rozwój z Przed-się-biorcami w decydowaniu i działaniu.