Nasza Filozofia

Zobowiązanie

„Jak mówimy, tak robimy”. Priorytetem Grupy MOUSSET jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości wdrożenia całości ich usług. Dla MOUSSET dotrzymywanie danego słowa obowiązuje nie tylko wobec klientów, ale także wobec współpracowników – dla lepszej współpracy.

Grupa MOUSSET to zobowiązanie zarówno indywidualne jak grupowe wg 4 wartości:

  • Różnorodność
  • poszanowanie Człowieka
  • Niezawodność
  • Solidarność

Management

Misja Grupy MOUSSET jest za razem ekonomiczna i ludzka: rozwój pracowników przyczynia się do wzrostu Str. 175 przedsiębiorstwa i do polepszenia jego wydajności. To dlatego, od 55 lat MOUSSET angażuje swoje ekipy poprzez krótki management uczestniczący.

Ten management wyraża się poprzez:

  • Autoewaluacja i antycypacja z wdrożeniem sformalizowanych przekazów (przedsię-biorcy, EPA, cotygodniowe spotkania, rozmowy doroczne.
  • Porozumienie między kierowcami i przełożonymi 24/24
  • Niezależność decyzyjna i współodpowiedzialność